Ansættelsesretten - Dagskursus

Kurset 

Kurset giver en tværgående gennemgang af de nye love og regler mv. i 2019. Ny ferielov er vedtaget, nye barselsregler, ny fleksibel fædreorlov, nye regler om håndtering af persondata og den nye databeskyttelseslov, nye regler begrænser arbejdsgiver ret til indsigt i helbredsoplysninger.

Krav om nye ansættelseskontrakter som konsekvens af bl.a. ny ferielov og ny lov om forretningshemmeligheder samt databeskyttelseslovgivningen.

Principiel dom om retten til modregning i løn ved manglende opfølgning i sygedagpengesager. Nye beregningsregler for 120 - dages reglen (HR Dom), hvornår er sygdom et handicap (HR Dom) og andre principielle domme indgår i dette nyhedskursus. 

Indhold

 • Lovprogram 2018/2019
 • Ny ferielov og barselsregler
 • Ny persondatalov (databeskyttelseslov)
 • Ny persondataforordning fra EU & stramninger fra Datatilsynet
 • Seksuel krænkelse på arbejdet
 • Nye regler om ret til fravær ved "sorgorlov"
 • Ligebehandlingsloven og annoncering på so-me
 • Forskelsbehandling på arbejdsmarkedet 
 • Tidsbegrænset ansættelse - ny retspraksis
 • Deltidsansættelser
 • Ansættelsesretlige ændringer og nyheder

Godkendt efteruddannelse

Kurset kan efter ønske indgå i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer og advokater.
Dette kursus tæller 7 OE-timer for revisorer indenfor kategorien 'andre områder af generel betydning'
.   

Om udbyder

 • Udbyder: OP Kurser
 • Telefon: 7027 0026
 • Kursuslængde: 1 dage - 09.00-16.00
 • Kursussprog: Dansk
 • Kursus startdato: Løbende
 • Kursus lokation: Hele landet
 • Pris for kursus: 4995 DKK

Pris fra kr. 2.500,00 ved brug af rabatkort

Ansættelsesretten, OP Kurser

Hvad sker der ved at ønske kontakt?

 • Den kursusansvarlige ringer dig op
 • Du får de informationer, du søger
 • Du får mulighed for at tilmelde dig direkte

Dine oplysninger videregives ikke til 3. part

9 ud af 10 anbefaler os

 • Super relevant undervisning
 • Fantastisk dygtige undervisere
 • Meget velkoordineret og detaljebaseret

Ring og hør nærmere!

Vi sidder klar ved telefonerne og besvarer gerne dine spørgsmål


Ring til os på 7027 0026

logo-2.png