Transport af bulklast - IMSBC-kursus

Transport af Bulklaster – IMSBC Koden

Dette kursus henvender sig til navigatører og rederipersonel som i dagligdagen står for koordineret lastning, losning, håndtering samt booking af lasten indenfor søfart.

Hovedparten af det farlige gods til søs transporteres som bulklast i enten fast eller flydende form. En anden del transporteres som emballeret, pakket, farligt gods i stykgodsskibe, containerskibe og færge. Dette kræver træning, undervisning og øvelse at praktisere. Med et kursus i IMSBC-koden hos Marstal Navigationsskole er du klar til at navigere rundt i IMSBC koden.

IMSBC kursusudbytte

IMSBC-kurset omfatter omfattende teoretisk og praktisk træning i orientering omkring SOLAS kapitel VI, VII og XII, grundig gennemgang af IMSBC-koden og øvelse indenfor bortskaffelse af ladningsrester, lastrengøring og MARPOL Annex V.

Endvidere vil du blive øvet indenfor gennemgang af havforurenende laster (HME) laster, gennemgang af laster som kan blive flydende (Group A) laster og slutteligt, gennemgang af laster som udgør en kemisk fare (Group B) laster. Ydermere vil du blive briefet på området bestående af  kommende nye laster fra IMO’s subcommitte.

Det praktiske

Kurset består af teorilektioner, understøttet af opslag i IMSBC-koden.

Om udbyder

 • Udbyder: Marstal Navigationsskole
 • Telefon: 62 53 10 75
 • Kursuslængde: 1 mødegange
 • Kursussprog: Dansk
 • Kursus startdato: Løbende
 • Kursus lokation: Marstal, Ærø
 • Pris for kursus: 2993 DKK
IMSBC-kursus, Marstal Navigationsskole

Hvad sker der ved at ønske kontakt?

 • Den kursusansvarlige ringer dig op
 • Du får de informationer, du søger
 • Du får mulighed for at tilmelde dig direkte

Dine oplysninger videregives ikke til 3. part

3 gode grunde til at vælge os

 • Øg din kompetence til søs
 • Navigér rundt i IMSBC koden
 • Få kendskab til havforurenende laster

Ring og hør nærmere!

Vi sidder klar ved telefonerne og besvarer gerne dine spørgsmål


Ring til os på 62 53 10 75

marnav-logo.png