Lær rovfuglene at kende - Kursus i rovfugle

Lær rovfuglene at kende

DOF Østjylland inviterer hermed på kursusaftener med fokus på de almindeligste ynglende danske rovfuglearter. På dette kursus vil vi gennemgå og eksperimentere med musvågen, spurvehøgen, tårnfalken, duehøgen, hvepsevågen, vandrefalken, rød glenten, havørnen, rørhøgen og hedehøgen. Disse arter individuelt blive gennemgået teoretisk med billeder, film og PowerPoint-shows – alt sammenmed hensyn til fødevalg, levested, ynglehabitat, trusler, træk, flugt, kendetegn, jizz, dragtvariationer, artsbestemmelse og stemmer.

På vores ekskursioner vil du blive vist forskellige levesteder for diverse arter før, under og efter yngletiden med fokus på deres start i det tidligste forår. Al kursusaktivitet på disse ekskursioner vil foregå lovligt fra en befæstet vej eller sti. Ydermere vil der desuden blive undervist i hvorledes deltagerne på egen hånd kan gennemføre aktiviteter i skoven og forårsage færrest mulige forstyrrelser. 

Ekspert på rovfuglene 

På dette kursus vil du som deltagende kursist via billeder, film og skovfund lære hvorledes man i felten kan finde og bestemme reder, stemmer, fældefjer, føderester, ekskrementer og øvrige kendetegn.

På kurset aflægges der ikke besøg ved redesteder, ligesom der opfordres til at man udelader besøg i nærheden af reder i fuglenes ynglesæson. Vi udviser vores største forsigtighed og husker at fuglene altid kommer i første række.

Det praktiske

Kurset byder på 8 mødegange á 2 timer inklusiv 6 ekskursioner i det frie naturliv á 3,5t timer.

Udfyld formularen her på siden og bliv kontaktet af udbyderen

 

Om udbyder

 • Udbyder: DOF Østjylland
 • Telefon: 86131355
 • Kursuslængde: 8 mødegange
 • Kursussprog: Dansk
 • Kursus startdato: Løbende
 • Kursus lokation: Universitetsparken, Aarhus
 • Pris for kursus: 875 DKK

* Deltagelse kræver medlemskab af DOF.

Kursus i Rovfugle, DOF Østjylland

Hvad sker der ved at ønske kontakt?

 • Den kursusansvarlige ringer dig op
 • Du får de informationer, du søger
 • Du får mulighed for at tilmelde dig direkte

Dine oplysninger videregives ikke til 3. part

3 gode grunde til at vælge dette kursus

 • Bliv ekspert på rovfugle og andre arter
 • Oplev natureufori i selskab med fugle og andre kursister
 • Social samvær og hyggelige omgivelser

Ring og hør nærmere!

Vi sidder klar ved telefonerne og besvarer gerne dine spørgsmål


Ring til os på 86131355

images.jpeg